• परिक्षण गरिएको
  • १६४२
  • संक्रमण नदेखिएको
  • १६३३
  • संक्रमण देखिएको
  • आइसोलेसनमा
  • ११३
  • निको भएको
  • मृत्यु भएको